همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.

يادگاران

«يادگاران» عنوان كتاب هايي است كه بنا دارد تصويرهايي از سال هاي جنگ را در قالب خاطره هاي بازنويسي شده، براي آنها كه آن سال ها را نديده اند نشان بدهد. اين مجموعه راهي است به نسبتا بكر ميان تاريخ و ادبيات، ميان واقعه ها و بازگفته ها. خواندنشان تنها يادآوري است، يادآوري اين نكته كه آن مردها بوده اند و آن واقعه ها رخ داده اند؛ نه در سال ها و جاهاي دور، در همين نزديكي. يك صد خاطره از انبوه خاطرات شهيد ناصري در كتاب 13 يادگاران جمع آوري شده است. نوشتن اين كتاب به دست سعيد عاكف انجام گرفته است.

يادگاران
 
ارسال نظر
گالری عکس ها
276
انقلاب بدون مرز
202
75