همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.

اول نماز / (حجه‏ الاسلام اسماعیلیان)

یکی از کارهای مهم او در دوران خدمتش، شرکت در جلسات حساسی بود که با مسؤولین داشت. حتی کارهای خیلی مهم‏تر از این هم باعث نمی‏ شد نمازش را اول وقت نخواند....

اول نماز  / (حجه‏ الاسلام اسماعیلیان)

یکی از کارهای مهم او در دوران خدمتش، شرکت در جلسات حساسی بود که با مسؤولین داشت. حتی کارهای خیلی مهم‏تر از این هم باعث نمی‏ شد نمازش را اول وقت نخواند. بارها پیش می‏ آمد که همان جلسات حساس، وقتش با وقت اذان تداخل پیدا می‏ کرد. ناصری نگاه نمی ‏کرد چه مقامی مسؤولیت جلسه را به عهده دارد و یا در آن لحظه‏ ها چه مطالب ویژه‏ای دارد بیان می‏ شود. اگر دیگران همراهی‏ اش می‏ نمودند که چه بهتر، وگرنه خودش به تنهایی می‏ رفت و با طمأنینه ‏ی خاصی نمازش را می‏ خواند و برمی‏ گشت.

 
ارسال نظر
گالری عکس ها
276
انقلاب بدون مرز
202
75