همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.

قصد مقاومت / فروزان‏ مهر

در واپسین روزهای قبل از پیروزی انقلاب رژیم طاغوت از هیچ اقدام و جنایتی فروگذار نمی‏کرد. در چنین شرایطی ناصری از جمله افراد فعالی بود که در شهر بیرجند با بی ‏باکی و جسارت تمام در حساس‏ ترین درگیری‏ ها نیز شرکت می‏ کرد و غالباً نقش سازماندهی نیروهای انقلاب و هدایت آنها را عهده دار بود.

قصد مقاومت / فروزان‏ مهر

در واپسین روزهای قبل از پیروزی انقلاب رژیم طاغوت از هیچ اقدام و جنایتی فروگذار نمی‏ کرد. در چنین شرایطی ناصری از جمله افراد فعالی بود که در شهر بیرجند با بی‏ باکی و جسارت تمام در حساس ‏ترین درگیری‏ ها نیز شرکت می‏ کرد و غالباً نقش سازماندهی نیروهای انقلاب و هدایت آنها را عهده دار بود.

در همان ایام یک روز باخبر شدیم که رژیم، حربه‏ ی تازه‏ ای برای مقابله با مردم به کار گرفته است. عمال شهربانی و ساواک با تطمیع و تهدید عده‏ ای از مزدوران خود را مسلح به سلاح ‏های گرم و سرد کرده، آنها را واداشته بودند که به شهرهای نزدیک بروند و به هر نحو ممکن مانع تظاهرات و راهپیمایی مردم بشوند و به نفع رژیم شاه نیز شعار بدهند.

مردم اسم این گروه‏ها را گذاشته بودند «چماقداران قانون اساسی».

وقتي نوبت به بیرجند رسید، مأموران مخفی رژیم از قبل خبر ورود آنها را همه جا پخش کردند و با صحبت از بی‏ رحمی و بی‏ منطقی آنها رعب و وحشت را بین مردم ایجاد كردند. آنها سه، چهار هزار نفر بودند که با حمایت نیروهای نظامی وارد معرکه شدند.

اول کار مردم در برابرشان مقاومت کردند که نهایتاً هنگام زد و خورد آنها فائق آمدند و توانستند جمعیت را پراکنده کنند. بعد از آن راه افتادند در خیابان‏های اصلی شهر و با قلدری تمام فریاد می‏ زدند و مبارز می‏ طلبیدند. مسیر حرکت آنها به سمت مسجد آیتی- یکی از کانون‏های اصلی مبارزه در شهر بیرجند- بود.

در آن شرایط وانفسا، ناصری همراه چند نفر دیگر نقشه ‏ای برای مقابله با چماقداران کشیدند.

آنها جزو پنجاه، شصت نفر نیروی باقیمانده بودند که همچنان قصد مقاومت داشتند.

وقتی جماعت چماقداران نزدیک مسجد رسیدند، ناگهان از پشت بام ها، بارانی از سنگ و چوب روی سرشان باریدن گرفت. این حمله آن قدر جانانه بود که باعث شد عده‏ ای از مردم نیز دوباره به صحنه بی آیند.

نهایتاً نه تنها چماقداران فرار را بر قرار ترجیح دادند، بلکه نیروهای نظامی هم آنها را همراهی کردند.

آن روز شجاعت و تلاش ناصری در مبارزه واقعاً دیدنی بود.

 
ارسال نظر
گالری عکس ها
276
انقلاب بدون مرز
202
75