همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.

مدافع

در سالهای آغازین انقلاب اسلامی به دلیل توطئه‏ های گوناگون دو ابرقدرت شرق و غرب در برابر آن، مسأله ضد انقلاب با عناوین مختلف مطرح شد. گروههایی وابسته به شوروی سابق و آمریکا که مأموریت یافته بودند تا از تثبیت و گسترش انقلاب اسلامی جلوگیری نمایند، گروههایی مانند منافقین، امتی‏ ها، خلق مسلمان، حزب منحوس توده، فدائیان خلق، کوموله و دموکرات و... گروههای یادشده در جای جای کشور به اغتشاش و ناامنی دست می‏یازیدند. ره‏گیری، ترور، شایعه‏پراکنی، بدبین کردن مردم به نظام اسلامی، حرکتهای مسلحانه در اطراف کشور، جاسوسی برای بیگانگان و راه‏اندازی فعالیتهای سیاسی و فرهنگی ضد اسلامی و ضد نظام اسلامی، از جمله‏ی آن حرکت‏ها محسوب می‏شد.

مدافع

در سالهای آغازین انقلاب اسلامی به دلیل توطئه‏های گوناگون دو ابرقدرت شرق و غرب در برابر آن، مسأله ضد انقلاب با عناوین مختلف مطرح شد. گروههایی وابسته به شوروی سابق و آمریکا که مأموریت یافته بودند تا از تثبیت و گسترش انقلاب اسلامی جلوگیری نمایند، گروههایی مانند منافقین، امتی‏ها، خلق مسلمان، حزب منحوس توده، فدائیان خلق، کوموله و دموکرات و... گروههای یادشده در جای جای کشور به اغتشاش و ناامنی دست می‏یازیدند. ره‏گیری، ترور، شایعه‏پراکنی، بدبین کردن مردم به نظام اسلامی، حرکتهای مسلحانه در اطراف کشور، جاسوسی برای بیگانگان و راه‏اندازی فعالیتهای سیاسی و فرهنگی ضد اسلامی و ضد نظام اسلامی، از جمله‏ی آن حرکت‏ها محسوب می‏شد.

او با تلاش و اخلاص و با همت جوانان دوران مبارزه توانست اولین گروه مدافع انقلاب اسلامی را در قالب نهادهای انقلابی در منطقه شکل دهد. نهادهایی که برخاسته از متن انقلاب و متکی بر ضرورت‏ها و نیازهای آن تشکیل شده بود و توانست در تداوم، تثبیت، رشد و بالندگی نهضت اسلامی و خنثی کردن دسیسه‏های ابرقدرتها و گروهکهای اجیرشده نقش اول را ایفا نماید.

 
ارسال نظر
گالری عکس ها
276
انقلاب بدون مرز
202
75