همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.

اولین گامهای مبارزه

محمدناصر از همان سنین نوجوانی و با آغاز مبارزات ملت مسلمان و قهرمان کشور بر ضد رژیم سلطنت وابسته به بیگانه، با شور و هیجان غیر قابل وصفی به صف مبارزان و مردم انقلابی می‏ پیوندد و جایگاه مناسب خود را در میان دانش آموزان و جوانان انقلابی به دست می‏ آورد. در آن سال ها محمد ناصر تازه از روستا پا به شهر گذاشته بود و به عنوان یک نوجوان ساده، صمیمی، صادق و پاک روستایی، زندگی در محیط شهر را تجربه می‏ کرد. ورود او به شهر و تحصیل در دبیرستان همزمان بود با صدور پیاپی پیام های شورانگیز و هیجان‏ انگيز امام خمینی(ره) از نجف اشرف خطاب به ملت ایران و آغاز قیام و حرکت از حوزه ‏های علمیه.

اولین گامهای مبارزه
محمدناصر از همان سنین نوجوانی و با آغاز مبارزات ملت مسلمان و قهرمان کشور بر ضد رژیم سلطنت وابسته به بیگانه، با شور و هیجان غیر قابل وصفی به صف مبارزان و مردم انقلابی می‏ پیوندد و جایگاه مناسب خود را در میان دانش آموزان و جوانان انقلابی به دست می‏آورد.

در آن سالها محمد ناصر تازه از روستا پا به شهر گذاشته بود و به عنوان یک نوجوان ساده، صمیمی، صادق و پاک روستایی، زندگی در محیط شهر را تجربه می‏ کرد. ورود او به شهر و تحصیل در دبیرستان همزمان بود با صدور پیاپی پیام های شورانگیز و هیجان‏ انگيز امام خمینی(ره) از نجف اشرف خطاب به ملت ایران و آغاز قیام و حرکت از حوزه‏ های علمیه.

 

او در سالهای 57-56 در میان جوانان بیرجند شتابناک ‏تر از دیگران و باورمندتر و پرانرژی‏تر از همصنفان و همسالان خود به قیام و پیام حیات‏بخش امام دل بسته بود و برای همراه کردن کلاس و مدرسه با رهبری انقلاب اسلامی و با مردم، شبانه‏ روز تلاش می‏ کرد و در این تلاش، روز به روز مصمم‏ تر و با ایمان‏ تر گام برمی‏ داشت. چه در بخش پیام‏ های حضرت امام که از طریق روحانیت مبارز به دست می ‏آورد، چه در تبلیغ و تحلیل اهداف و آرمان های مبارزه در میان جوانان محصل و چه در تظاهرات بیرونی و خیابانی همراه با مردم بیرجند لحظه ‏ای درنگ نمی‏ کرد.

در این زمینه که آغازین گام های مبارزاتی محمدناصر است آقای آصف رضایی، اهل اسفدن یکی از یاران و دوستانش چنین می‏گوید: «شهید ناصری در دبیرستان هم از بچه‏ های انقلابی بود. در همان سن و سال، او در مدرسه و در میان بچه‏ ها به مبارز بودن معروف بود. همیشه بچه‏ ها را تشویق می‏ کرد که در تظاهرات شرکت کنند. از فساد رژیم حرف می ‏زد و می‏ گفت تا کی باید کشور ما وابسته به آمریکا باشد. یادم است که ایشان از سال 56 به امام ارادت خودش را ابراز می‏ کرد و کمالات امام را برای بچه‏ ها توصیف می‏ کرد. وقتی تظاهرات سال 57 در بیرجند شروع شد شهید ناصری در میان هم ردیفان خود از پیشتازان مبارزه در این شهر بود. جدای از این که به اسفدن، گازار و یا روستاهای اطراف آن می‏ رفت و پیام امام و اخبار مبارزه را به همه جا می‏ رساند...»

حضور پرشور محمدناصر در مبارزه بر ضد رژیم طاغوت او را از مدرسه و درس و مشق باز نداشت بلکه با تلاش مضاعف به تحصیل خویش ادامه داد تا این که در خرداد 1357 دیپلم خود را گرفت و پس از آن تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 خود را وقف مبارزه کرد. او دیگر شب و روز نمی‏ شناخت و برای پیروزی جان خویش را به کف گرفته بود و پیشاپیش دسته‏ های جوانان بیرجندی به مقابله با نیروهای تا دندان مسلح رژیم طاغوتی می‏ پرداخت.

جبهه خدمت

سخن گفتن از سردار شهید، محمدناصر ناصری، بدون پرداختن به ارتباطات و تعلقات خاطر آن بزرگوار به افغانستان و افغانی‏ها، قطعاً کاری ابتر و ناقص خواهد بود.

او که از دوران کودکی با زندگی در نوار مرزی ایران و افغانستان کم و بیش با مردمان آن سامان برخوردهایی داشته، همزمان با تجاوز شوروی سابق به آن کشور، در جبهه خدمت به مردم محروم و مجاهدین افغانی نیز فعال می‏ گردد و به شکل گسترده‏ای اقدام به حمایت از نهضت جهادی آنان می‏ کند. در عین حال، از انجام وظیفه در امر حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز باز نمی ‏ماند. در همین راستا می‏ توان به نقش درخشان او در خاتمه دادن به غایله منافقین در شهرهای بیرجند و قائن، و در نواحی اطراف آنها اشاره نمود.

 
ارسال نظر
گالری عکس ها
276
انقلاب بدون مرز
202
75