همـه جــای دنیا   مهیای دفــاع از اســلام اســت.

جایی که خیابان‌ها نام داشت

روایتی داستانی که در قالب یک قصه ماجراجویی کودکانه است ظلمی که بر ملت مظلوم فلسطین رفته را به تصویر کشیده است.

جایی که خیابان‌ها نام داشت
«جایی که خیابان‌ها نام داشت» روایتی داستانی که در قالب یک قصه ماجراجویی کودکانه است ظلمی که بر ملت مظلوم فلسطین رفته را به تصویر کشیده است. حیات، دختر نوجوان فلسطینی با همراهی دوست مسیحی‌اش سامی در اقدامی متهورانه خطری بزرگ را به جان می‌خرد و از اردوگاه آوارگان وارد منطقه ورود ممنوع در سرزمین مادری‌اش می‌شود تا به تنها آرزوی مادربزرگ پیرش که سال‌های دور از خانه و زمین‌های کشاورزی‌اش رانده شده جامه عمل بپوشاند.
نویسنده نشان می‌دهد که اگر بگیر و ببندهای در سرزمین‌های اشغالی در اوج قرار دارد اما این رفتارهای ددمنشانه عوامل رژیم صهیونیستی نمی‌تواند مانع از جریان پیدا کردن زندگی در دل‌ها و رفتار ملت تحت ستم فلسطین داشته باشد. «حیات»، دختری که شخصیت اصلی داستان است و ماجراها از نگاه او روایت می‌شود به مسائلی توجه می‌کند که تنها از زاویه دید یک نوجوان قابل رویت است و شاید برای دنیای بزرگترها بی معنی باشد و این جزئی‌نگری بر جذابیت‌های داستان می‌افزاید.
این رمان 264 صفحه‌ای که رنده عبدالفتاح آن را نوشته و مجتبی ساقینی آن را ترجمه کرده٬ در دسترس علاقه‌مندان به آن است.
منبع: حلقه وصل 
ارسال نظر
گالری عکس ها
276
انقلاب بدون مرز
202
75